Welkom op de site van Mannaz AD(H)D-Coaching

Mensen met AD(H)D hebben vele positieve kwaliteiten en talenten. Helaas raken die nog wel eens ondergesneeuwd door de belemmeringen waar ze tegen aan lopen.
Ieder mens heeft de nodige belemmeringen. Het gaat er om ze te herkennen en te erkennen. Vanuit dit bewustzijn is positieve verandering mogelijk.
Wanneer je die positieve verandering zelf niet goed voor elkaar krijgt kan een coach je daarbij ondersteuning bieden. Dit geeft je Rust, Ruimte en Houvast waardoor positieve veranderingen veel sneller zijn te realiseren.

Wij van Mannaz bieden je graag ondersteuning:
  • vanuit vertrouwen in jou zoals je bent
  • vanuit geloof in je kwaliteiten en talenten
  • vanuit positieve stimulering
  • vanuit relativering en humor

Mannaz is de rune van het Zelf

"Ken uzelf". Met deze woorden begint het runenalfabet. Het uitgangspunt is het zelf. Het wezen ervan is water. Alleen zuiverheid, bereidheid te veranderen is hier werkzaam. Een juiste verhouding met uzelf is van belang, want daaruit stromen alle verdere mogelijke goede verhoudingen met anderen en met het Goddelijke...

"Wees in de wereld, maar niet van de wereld". Wees echter niet gesloten, bekrompen of oordelend. Blijf ontvankelijk voor de impulsen van het Goddelijke in u en buiten u. Streef ernaar het gewone leven op een ongewone wijze te leven. Denk steeds aan wat zal komen en voorbij zal gaan en concentreer u op dat wat blijvende waarde heeft. Minder wordt nu niet van u verwacht. Dit is een tijd van grote groei en verbetering. In de regel moet verbetering vooraf gaan aan vooruitgang.

(uit: Orakel der Runen door Ralph Blum)