Mannaz AD(H)D Coaching

Financiering en waarborgen

Ondersteuningsuren financieren uit een PGB

Financiering via een PGB

AD(H)D Coaching kan gefinancierd worden uit een Persoons Gebonden Budget (PGB).

Wanneer je duidelijke problemen ervaart in je dagelijks functioneren is het mogelijk bij je gemeente (WMO) een indicatie aan te vragen en deze indicatie in de vorm van een PGB te verkrijgen. Je moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Mannaz AD(H)D-Coaching ondersteunt je bij het aanvraagtraject.

Mannaz AD(H)D-Coaching werkt principieel vanuit een PGB. Dit omdat een PGB de zorgvrager de regie geeft over de eigen zorg. Daarmee ben je wat je ondersteuning en begeleiding betreft zelf de bepalende persoon. Je sluit met de zorgverlener vanuit Mannaz AD(H)D-Coaching een zorgovereenkomst.

Waarborgen

Mannaz AD(H)D-Coaching is aangesloten bij Solo-Partners en maakt gebruik van het kwaliteitspakket. Dit pakket bestaat onder meer uit:

Mannaz AD(H)D-Coaching voldoet aan de in de Wkkgz (Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg) gestelde eisen.


Neem contact met mij op

Heb je een vraag over de site of een coaching traject?

ADRES GEGEVENS

Mannaz AD(H)D-Coaching
Pieter Höweler
Bruine Engseweg 41
3911 CJ Rhenen
+31 (0)317 - 61 86 09
+31 (0)6 - 18 93 29 44

MANNAZ AD(H)D-Coaching

Vertrouwen in jou. Geloof in je kwaliteiten en talenten. Positieve stimulering, vanuit relativering en humor