Mannaz AD(H)D Coaching

Coaching

AD(H)D en Coaching

Mannaz AD(H)D Coaching

Coaching voor volwassenen met AD(H)D geeft je de rust en ruimte om structuur aan te brengen in je leven. Met duidelijke afspraken en organisatie.

Met een sterke gerichtheid op:

  • Wat nodig is om je kwaliteiten, talenten en mogelijkheden tot de boventoon te ontwikkelen
  • Hoe je je belemmeringen hanteerbaar kunt maken
  • Hoe je je bewust kunt blijven van je valkuilen

Bij coaching word je een structuur aangeboden om doelen te stellen en deze te bereiken door gerichte acties.

Bij Mannaz AD(H)D-Coaching staat de cliënt centraal. Wij kijken naar de persoon en niet alleen naar de AD(H)D. Persoonlijke aandacht en een open, positieve, respectvolle en oprechte instelling vinden wij enorm belangrijk. Wij helpen niet maar ondersteunen en begeleiden. Vaak met humor en soms wanneer nodig met wat meer directheid. Dat hangt af van de cliënt en de vertrouwensband die we samen opbouwen. Uitgangspunt is dat het coachen als zinvol, ontspannen en plezierig wordt ervaren.

Coaching is uitermate praktisch

Waar loop je tegen aan? Wat is nodig om dat te veranderen? Hoe pak je dat aan? Wat denk en voel je in bepaalde situaties? Hoe reageer je daarop? Hoe zou je dat anders kunnen doen?

Mannaz AD(H)D-Coaching biedt ondersteuning bij belemmeringen in je privé-leven, op je werk, op school.

In het coachingstraject word je bijgestaan, gestimuleerd en uitgedaagd om je talenten en mogelijkheden aan te spreken en te benutten om het door jou gewenste doel te bereiken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verschillende coachingstechnieken, en gaat het tevens om hele praktische ondersteuning.

Coaching in de praktijk

De begeleiding en ondersteuning vanuit Mannaz AD(H)D-Coaching richt zich op:

  • AD(H)D-Coaching
  • Talent-Ontwikkeling
  • Organisatie wonen en werken
  • Budget-Coaching
  • Instantie-Bemiddeling

Bij AD(H)D-Coaching gaat het onder meer om Structuur aanbrengen, Plannen, Ritme en Regelmaat, Communiceren, Sociale vaardigheden, Balans spanning-ontspanning, Balans werk-privé, Budgetteren, Schuldsanering, Relatiebemiddeling, Afkickondersteuning.

Bij Talent-Ontwikkeling gaat het om te kijken waar je interesses liggen en waar je goed in bent. Door alle negatieve druk ben je vaak vergeten waar je talenten en kwaliteiten liggen. Die weer boven water halen en leren daarop te vertrouwen en gebruik van te maken geeft je kracht en zelfvertrouwen en daardoor kan je gemakkelijker functioneren.

Bij Organisatie wonen en werken gaat het om het organiseren en ordenen van je huis. Door kamers op te ruimen en eventueel anders in te richten. Door ordening aan te brengen in kasten. Door een systeem te ontwikkelen om spullen op te ruimen. Door het opzetten van een overzichtelijke en makkelijk hanteerbare administratie. Door overbodige spullen het huis uit te werken. Op je werk/in je studie gaat het om het plannen en organiseren van je werk/studie. Hoe krijg en houd je overzicht over je werk/studie. Hoe plan je het zo dat je taken op tijd af hebt. Hoe voorkom je dat je in je perfectionisme blijft steken.

Bij Budget-Coaching gaat het om het op een rijtje zetten van wat er aan financiële middelen binnenkomt. Of er nog regelingen zijn waar je gebruik van kunt maken. Wat je moet betalen en wanneer. Hoe voorkom je extra kosten aan aanmaningen, incassobureaus en deurwaarders. Welk bedrag kan je per week uitgeven. Hoe organiseer je dat je met je geld uitkomt. Hoe financier je grotere uitgaven. Kortom: hoe krijg en houd je je inkomsten en uitgaven in evenwicht en houd je door een goede administratie overzicht over je financiën.

Bij Instantie-bemiddeling gaat het om ondersteuning en begeleiding bij je contacten met instanties. Of je nu wilt of niet: elk mens heeft met een breed scala aan instanties van doen. Veel mensen hebben een hekel aan dat gedoe met instanties. Mensen met AD(H)D niet uitgezonderd. Integendeel. Zij hebben overwegend weinig op met instanties/autoriteiten. Onderwerpen waar mensen met AD(H)D mee van doen kunnen hebben/krijgen zijn:

Inkomen (werkondersteuning), Uitkering (WW,ZW, Bijstand, WIA, Wajong), Scholing, Wonen, Voorzieningen, Schuldhulpverlening, (Geestelijke) Gezondheidszorg, Jeugdzorg, Verslavingszorg, Geschillen, Indicatiestelling, Persoons Gebonden Budget.

Vanuit Mannaz AD(H)D-Coaching zijn we betrokken (geweest) bij contacten met de volgende instanties: UWV, Gemeente, Sociale Wijkteams, Sociale Geneeskunde, CIZ, Zorgkantoor, Werk(gever), Arbodienst, Onderwijsinstelling, Woningcorporatie, Energiebedrijf, Telefoonbedrijf, Bank/verzekering, GGZ, Verslavingszorg, RIBW, Thuiszorg, Jeugdzorg, Schuldhulpverlening, Incassobureau, Deurwaarder, Rechtbank, Politie, Advocatuur, Reclassering, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Slachtofferhulp.


Neem contact met mij op

Heb je een vraag over de site of een coaching traject?

ADRES GEGEVENS

Mannaz AD(H)D-Coaching
Pieter Höweler
Bruine Engseweg 41
3911 CJ Rhenen
T: 0317 - 618 609
M: 06 - 189 329 44

MANNAZ AD(H)D-Coaching

Vertrouwen in jou. Geloof in je kwaliteiten en talenten. Positieve stimulering, vanuit relativering en humor